Bursa Szkolna w Przedborzu dysponuje 12 miejscami do zapewnienia opieki i wychowania uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zapewnia wychowankom optymalne warunki bytowe i odpowiednie warunki do nauki. Umożliwia korzystanie z niezbędnych pomocy naukowych, komputera, encyklopedii, słowników, map, atlasów oraz lektury podstawowej i uzupełniającej. Umożliwia uczestnictwo w kulturze, sporcie, turystyce oraz rozrywce.