Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej powstało w 2010 roku. Do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000354735 w dniu 22.04.2010 roku.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz własnego statutu.

Celami Stowarzyszenia są:

  1. wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, kultury i edukacji;
  2. promowania Gminy Przedbórz;
  3. wspieranie działań wyborczych do samorządu terytorialnego;
  4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  6. wsparcie rozwoju turystyki;
  7. podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji,
  8. oferowanie usług typu tanie noclegi Przedbórz i inne.

 

Stowarzyszenie służy głównie mieszkańcom naszej lokalnej społeczności. Ale również podejmuje inicjatywy o szerszym zasięgu, jak chociażby zorganizowanie zbiórki publicznej z przeznaczeniem na pomoc dla  najbardziej poszkodowanych w powodzi 2010 mieszkańców gminy Dwikozy. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej jest członkiem Lokalnej Grypy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.

Od września 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole „GUMIŚ”. Rokrocznie Stowarzyszenie jest organizatorem akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszego miasta, akcji która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Przedborza.

W roku kwietniu 2012 roku upamiętniło II rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, wznosząc pomnik ku czci Ofiar tejże tragedii.

W roku 2012 Stowarzyszenie podjęło działalność gospodarczą w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków.

Natomiast od września 2012 roku realizuje zadania pożytku publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania pn. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu” i „Prowadzenie Szkolnego Schroniska  Młodzieżowego w Przedborzu”.