Zadanie z zakresu wsparcia finansowego w formie udzielenia dotacji na zadanie pod nazwą „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów oświatowo-sportowych i rekreacyjnych”. Okres realizacji od 25.06.2014 do 31.08.2014. Koszt całkowity zadania to 10947,07 zł, wsparcie z gminy Przedbórz 10.000,00 zł, co stanowi ponad 90% wartości całości inwestycji.
Dodano 30.06.2014r.

 

Zadanie z zakresu wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Przedbórz pod nazwą „Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo-jezdnymi i miejscami parkingowymi”. Okres realizacji od 01.04.2014r. do 30.09.2014r. Udzielone wsparcie przez gminę Przedbórz to kwota 135 000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 220 060,55 zł.
Dodano 01.06.2014r.

 

Zadanie z zakresu wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury drogowej – budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Przedborza”. Okres realizacji zadania od 06.11.2014r. do 31.12.2014 r. Koszt całkowity zadania 18 190,66 zł, z czego dofinansowanie z Gminy Przedbórz to 10000,00 zł, co stanowi 54,97 % całości inwestycji, a pozostała część, tj. 8 190,66 zł (45,03%) została dofinansowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu.
Dodano 12.11.2014r.

 

Zadanie z zakresu wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscami parkingowymi”. Okres realizacji od 12.11.2014 r. do 31.12.2014 r. Koszt całkowity zadania to 78 321,83 zł. Otrzymane dofinansowanie z Gminy Przedbórz to kwota 25.000,00 zł, co stanowi 31,92 % całości inwestycji.
Dodano 12.11.2014r.

 

SPZP co rok otrzymuje również z Gminy Przedbórz „dotację na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Gumiś”.
Dodano 30.01.2014r.
SPZP w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014r. realizuje zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „Prowadzenie Bursy Szkolnej”, na które otrzymuje z Gminy Przedbórz dotację w łącznej kwocie 52 500,00 zł.
Dodano 31.01.2014r.

 

SPZP realizuje w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”, na które otrzymuje dotację z Gminy Przedbórz w wysokości 130.000,00 zł.
Dodano 31.01.2014r.